Sešlost 75. - výstup z diskuze

19. listopadu 2015 v 8:58 | Slučuj a rozlučuj! |  osobní
Na 75. Sešlosti jsme diskutovali hlavně se Zuzanou a Janou o...

Podstatě duchovního růstu - tzv. co děláme pro svůj duchovní růst?

- vztáhnutí se k ideálu
- nalezení pravé Vůle a spočívání v její dráze

doporučení do začátku:

- sebereflexe
- záznam sebereflexe

V tomto se došlo obecné shody.
 

Vznik a vývoj antické astrologie

2. června 2015 v 23:24 | Cavillatio
Pro krátkou školní esej jsem nahromadil fakta a udělal malý výčet osobností, které se podíleli svými názory nebo přímo rozvíjeli astrologii v antice:

  • Orfické mýty podávají astrologické souvztažností - Apolonův Kult věštění
  • Hesiodos (8.-7. století př. n. l.) - Práce a dny - astrologické souvztažnosti
  • Thales z Milétu (624 - 548 př.n.l.) - přisuzována Námořní Astrologie - Herakleitos o něm mluví jako o prvním astrologu.
  • Anaximandros z Milétu (610 - 546 př.n.l.) - apeiron a 4 živly
  • Anaximenes (???) žák Anaximandra - nedochovalo se nic
  • Pythagoras ze Samu (570 - 510 př.n.l.) - řád a zákonitosti nebes - harmonie nepohyblivého a pohyblivého

Základní instrukce k meditaci

18. ledna 2015 v 6:21 | Otakar |  mystika
Publikováno v 8. srpna 2014

Východní způsob meditace založený na pouhém vnímání, nekonání a bezúsilí.

ásana

- vyberte si pohodlnou pozici při které budete mít rovná záda

- nejedná se pouze o tělesnou pozici, ale také o pozici mysli a duše a proto než přistoupíte k samotné meditaci, rozjímejte nad zvolenou pozicí a zkoumejte jak na vás působí a co se s vámi děje

- jakmile jste v pozici více či méně klidní a stabilní - jste v ásaně - vaše mysl, energie a tělo je sjednoceno v celek (specifickým způsobem pro ásanu)

- vlastní meditace začíná až po navození ásany, do té doby vlastně zklidňujete - relaxujete
 


Životní soustředění - životní proud

17. ledna 2015 v 13:50 | Slučuj a rozlučuj! |  mystika
Publikováno 4. července 2010

Mystérium Vědomí a rozmanitost náhledů jenž jsou k dispozici

Člověk hledá všechno možné a říkáme že neví ani kdo je...

Západ to nazývá:

-ztotožnění s Bohem
-čisté bytí
-království boží
-absolutno
-ein sof
-věčnost

ÚVOD DO POSVÁTNÉ GEOMETRIE LIDSKÉHO POLE

17. ledna 2015 v 13:27 | Otakar |  magie
Publikováno 11. února 2013

Předmětem posvátné geometrie je stvoření nebo jinak řečeno univerzum - vševesmír. Skutečnost natolik obsáhlá, že je snazší jí prožívat než popisovat.

V historii se setkáváme s definicí ideálních geometrických těles a struktur, vyjadřujících harmonii a řád. Známe Platónská tělesa, Euklidův prostor, Zlatý řez, atp., v jistém smyslu velmi hodnotné na poli matematiky a fyziky, ale nevystihující posvátnou geometrii a zobrazení všeho celistvě a úplně.

Musíme si uvědomit, že stvoření vnímá člověk. Věda naše vnímání vyvrací jako neúplné (nebo mylné) a k tomu lze dodat, že onen venkovní svět mimo naši mysl je přenosem vjemů skrze tělo.
Neexistuje věrohodný korektiv sdělující zda vnímáme skutečnost jáká je doopravdy.

STAVBA LIDSKÉHO ROZMĚRU – POLE – ANEB O GEOMETRII A LÁTCE VNÍMÁNÍ

17. ledna 2015 v 13:25 | Otakar |  magie
Publikováno 26. dubna 2012.

Dosud žádný text o posvátné geometrii nerozebral její kořen, který vede k našemu vnímání prostoru a nevztáhl ho na zdroj - Člověka. Pominul tím její význam. Ten je vpodstatě "způsobem" zobrazení univerza, vzorcem pro uspořádání - Ideou - jednou z mnoha platných (v multiversu), nikoli jedinou a všezahrnující. Vědomí je transdimenzionální a přesahuje trojrozměrnost. Svoji iluzi však nejdříve musí rozpoznat. Skutečná hmota má jinou povahu než jí vytyčuje "Newtonovská" fyzika.


Nezávislá spiritualita

31. srpna 2013 v 12:30 | Otakar |  magie

Nezávislou spiritualitu můžeme popsat jako hledání úplného obrazu nebo jako hledání celé skutečnosti. Ve své podstatě je formou přístupu, kdy žádnou duchovní tradici neodmítáme, ale zároveň žádnou nepovyšujeme nad ostatní nebo jí nedáme větší důležitost. Pravda není pouze v jednom pohledu, možná ani ve všech pohledech a proto si nemůžeme býti vůbec jistí, zda nám něco neuniká a nebo že během toho co my Víme, nevzniklo něco zcela nového, co tu ještě vůbec nebylo a je ve vesmíru poprvé a neproměňuje tak celkový stav. Proč bychom tedy měli věřit jedné tradiční spiritualitě?


Magie Času - rozjímání se Saturnem

14. dubna 2013 v 17:12 | Slučuj a rozlučuj! |  magie

rozjímejte postupně nad jednotlivými tématy, lépe řečeno zaměřte svoji "Inspiraci" na:


Astrální vývoj duše 7 x 7

31. března 2013 v 15:52 | Slučuj a rozlučuj! |  magie
skladba postupného spirituálního vývoje skrze astrál:

měsíce : saturn, jupiter, mars, slunce, venuše, merkur - měsíc

merkuru: saturn, jupiter, mars, slunce, venuše, měsíc - merkur

venuše: saturn, jupiter, mars, slunce, merkur, měsíc - venuše

slunce: saturn, jupiter, mars, venuše, merkur, měsíc - slunce

marta: saturn, jupiter, slunce, venuše, merkur, měsíc - mars

jupitera: saturn, mars, slunce, venuše, merkur, měsíc - jupiter

saturnu: jupiter, mars, slunce, venuše, merkur, měsíc - saturn

Toto není jenom čtverec, ale hlavně sedm koleček v nichž je sedm koleček - šest a jedno uprostřed.

Poznání úrovně/kvality celistvě zahrnuje i kontext :-)

Sešlost 76.

5. března 2013 v 19:01 | Slučuj a rozlučuj! |  osobní
Sešlost je veřejné setkání lidí zabývajících se praktickou stránkou spirituality - duchovní proudy zastoupené na sedmdesátém šestém úplňkovém setkání:

Kam dál