Esenciální Rituál - Chrám

11. března 2012 v 15:29 | Otakar |  magie
Tento rituál je znám jako pentagramový nebo očistný živlový nebo vymítací.
Bratři z Golden Dawn ho vymysleli se spoustou jiných věcí než jen pentagramů, ale to bychom tomu našemu ubírali na jeho prostém významu a jednoduchosti.
Esenciální rituál je totiž postavením magického Chrámu - universa - do jehož středu si magik stoupne a v němž potvrdí svoji vůli, dá magický slib nebo posílí své přání. Operuje v jasném magickém konceptu na základě lidského vnímání. Vychází totiž z přirozenosti šesti směrů (prostorů), nahoře, dole a čtyř světových stran do kterých pasuje čtveřice živlů. Dole je příroda - Matka Země - makrosmický ženský činitel a nahoře Duch - makrokosmický mužský činitel.
Esenciální rituál - Chrám Vůle je čistou formou takových rituálu, dokonce i toho původního.


Základní principy stvoření poznáváme skrze naše první vztahy - k matce a otci. Země je povahy ženské, je hmotou která vyživuje a podporuje ducha, mužský aspekt stvoření, který je spojen s inspirací a vedením. Jsou jedním a to reprezentuje člověk, spojení nebe a země. Dva principy stvoření také rozlišujeme jako jeho čtyři elementy - živly. Látku poznáváme citem a ten ji rozlišuje pomyslnými osami horko - chlad (ženský nestrukturovaný) a hrubé - jemné (mužský strukturovaný). Právě průnikem těchto dvou rozlišovacích os (principů) vznikají čtyři kvality - živly. Oheň je jemný a horký, voda jemná a chladná, vzduch hrubý a horký a země hrubá a chladná. Takto vnímáne a rozlišujeme všechny objekty stvoření.
Máme "nahoře" - inspiraci, a "dole" - uskutečnění, a také čtyři světové strany. A samozřejmě jejich střed, který otevírá rozměr vnitřní - sedmý. To je základní mikrokosmický model universa, který má kořeny ve Vědomí a vychází tak z povahy věcí či vnímané skutečnosti. Proto tímto rituálem stavíme Náš Chrám, který umožňuje "vstup vůle" do vesmíru. To se odlišuje od pouhé očisty, přesto je právě postavení se do středu svého univerza - Chrámu - velmi harmonizující a očišťující. Člověk se navrací sám sobě. Kdo by se neradoval.

Rituálem navazujeme kontakt s nejvyšší autoritou a moudrostí, nejhlubší podporou a péčí a s čistým vesmírem v jeho čtyřech kvalitách. To může vést k velmi posvátným prožitkům nebo spirituálním zkušenostem, je-li rituál proveden opravdově a správně-umně. Tužby srdce jsou tou hlavní řečí, kterou mluvíme se světem. Poznání toho Všeho již z poloviny máme, protože tak "fungujeme". Objevit a otevřít naše napojení na Ducha a Zemi zabere začátečníku snad pár meditací či jiných technik, rozlišení čtyř živlů učiníme nalezením v sobě pocitu daného živlu a imaginací jeho barvy pocit vědomě zesilujeme až se jím naplníme, roztáhneme ho do celého universa, uvolníme se a setrváme v daném rozpoložení - rozpuštěni v živlu celém - zakoušíme tak přímo jeho dimenzi. Po té se vrátíme do svého "běžného" stavu a buď metodu opakujeme nebo necháme zkušenost integrovat do dalšího dne. Tak rozvíjíme zkušenost se čtyřmi živly.

Jako první vytvoříme časoprostor, respektive magický vesmír - kruh. Vytyčíme ho tak, že ho sedmkrát soustředěně obejdeme po směru hodinových ručiček a představujeme si pozorně tlustou zlatou linii, která vytyčuje osobní - individuální - sféru. S takovým záměrem to konáme a vnitřek kruhu svým pohybem nabíjíme - světíme pro svatý účel - rituál.

Stoupneme si doprostřed tohoto nyní zvýrazněného prostoru a dle zvyklostí se díváme směrem na východ, odkud přicházejí věci nové, společně s dalším dnem. Užíváme tak lidské tradice - zažité a již zaintegrované zvyklosti.
Náš magický kruh je naplněn jen námi a pokud tomu stále něco vadí, odstraníme příčinu tohoto pocitu.
Uvolníme se, otevřeme a chvíli prožíváme jen sami Sebe ve svém poli. Vytyčili jsme hranici a přesunuli náš časoprostor na počátek i konec. Můžeme začít.
A to s voláním prvního živlu, pořadí si zvolíme dle svého přesvědčení, protože jsem již slyšel mnoho logických důvodů proč nejdříve začít tím nebo oním živlem, nebudu to specifikovat a vezmeme v úvahu, že vyhovující bude jednoduše postup Váš.
Budu však pokračovat:

Dle geneze začneme nejjemnějším Ohněm, který umístím po pravé ruce na Jih (elektrický pól):
"Volám tě, živle Ohni!" Tímto voláme již poznanou kvalitu a pomocí imaginace a vůle vytváříme prostor - červený sloup - který reprezentuje čistou kvalitu Ohně - a necháme tam také tu poznanou kvalitu "dosednout". Imaginace je pomůckou na vytvoření "vstupu" a prostoru k manifestaci. Pokud chceme, tak můžeme i dodat: "Buď zde!" a ukazát na sloup v našem kruhu.
Pokračujeme voláním Vzduchu otočeni na východ, Vody na Sever a Země na západ.
Jakmile máme pozvané všechny čtyři živli, ať již protisměru hodinových ručiček počínaje ohněm nebo jakýmkoli jiným způsobem, pohlédneme pod své nohy až k zemskému jádru a navážeme kontakt s Matkou Zemí, vyzveme ji či požádáme jak nejlépe umíme, o podporu, bezpečí, energii a Sílu.
Pak pohlédneme hluboko do Kosmu a otevřeme se Duchu, jeho inspiraci a moudrosti. Vyzveme ho k přítomnosti a požehnání. Můžeme si pomáhat imaginací, že se nám nad hlavou otevirá širý prostor bílého jasu.
Shrnuto: zavoláme oba dva principy, aby byly přítomny - a to citelně.
Nyní stojíme ve středu svého postaveného Chrámu - Universa. Chvíli setrváme a pouze vnímáme náš kontakt s esenciálními zdroji - čistými působci - celého Stvoření.
Tento rituál otevírá náš malý svět tomu velkému.
Vhodná situace k formulaci své vůle, svatého záměru či individuálního přání, které vyslovíme nahlas, pevně a ze svého středu. V procesu našeho osobního časoprostoru a jeho zapojení konáme duševní pohyby, ty vznikají přesunem pozornosti v kruhu a jsou pro správnost fugování celého rituálu zásadní. To je nyní vhodné vysvětlit k objasnění správného způsobu fáze rituálu - formulace.

První duševní pohyb, který konáme je kruhový a vytyčujeme jím svůj prostor a zároveň ho nabíjíme k účelu rituálu.
Druhý duševní pohyb je fáze šesti volání, kdy jdeme pozorností naproti a užíváme svoji energii pro projekci v šesti směrech. Proto evokujeme živly po kruhu a ne křížem. Při každém volání vystoupíme ze svého středu a vydáváme abychom "nechali manifestovat", to může být velmi intenzivní, jsme-li již v porozumění živlům daleko. Ve třetí fázi přichází propojení a otevření se základním zdrojům. To je velmi významný moment, protože naše energie je spojena a volně proudí mezi námi a čistým stvoření. Máme kontakt s ideální informací Univerza, která uvádí do naší osobní zkušenosti blahodárný vliv. Jasnost takové informace určuje míra našeho poznání a rozlišovacího vhledu. A ten se opakováním praxe stále tříbí.
Čtvrtý duševní pohyb je staženi energie do středu, doslova vsání ze zdrojů potenciálu, do zformulovaného záměru typu "Já chci..." nebo "Moji Vůlí je..." a koncentrace. Nakupení a soustředění šesti kvalit ve středu - sedmé - v níž máme vůli - životodárný pohyb pro manifestaci, vytváří celistvost a harmonii Univerza s naším záměrem - synergii. V momentě nasycení a tím i nabytí formule přichází páty duševní pohyb - uvolnění a spočívání v sobě. Puštění vůle a zdržení se ve středu svého pole. Energie se společně s pozorností rozvolní. Po excitaci Vědomí přichází klid, čirost a stabilita a přecházíme k závěrečné fázi rituálu - šestému duševnímu pohybu: Poděkujeme Duchu Kosmu i Matce Zemi za přítomnost a odvoláme živly. Část energie odchází se zmizením zdroje a část zůstává v poli, ale přichází pokles či pocit úbytku.
Nakonec zbývá sedmý duševní pohyb a ten je opět kruhový, ale opačným směrem. Pomocí pohybu rozpouštíme a uvolňujeme energii s přáním zdaru celému rituálu a dobru všemu a všem.

Esenciální rituál má harmonizující účinky díky kontaktu s čistým základem Stvoření. Jeho konáním stavíme Chrám Univerza v individuálním časoprostoru a otevíráme se transcendentním silám. Stojíme ve středu Vesmíru a vyslovujeme naši Magickou Vůli, náš záměr či přání. Jde v něm tedy hlavně o to co chceme! A k čemu vlastně takový rituál a dynamický proces použijeme. Při koncentraci necháváme dojít naplnění naší Vůle a pak ji pouštíme a odevzdáváme všehomíru. Spojili jsme Vůli se Sebou i Univerzem a reakce na sebe jistě nenechá čekat.
Po celé akci se můžete nacházet ve změněném stavu vědomí a chvíli se z těchto "vyšších" vibrací budete vracet do "normální" nálady. Pocítíte-li úbytek či únavu, buďte klidní, vydaná energie je mimo vaše Vědomí a vrátí se transformovaná a s "nastavením" pro uskutečnění záměru.
Pokud nemáte nijak zvláštní dojem z celého počinu, dbejte více na primární zkušenost s kvalitami živlů, matky a otce nebo na výdej a příjem energie při duševních pohybech. Přání nabíjíme v sobě a koncentrujeme do něj veškerou energii, formulaci vyslovujeme nahlas a za podpory šesti prostorů soustředíme v sedmém - uvnitř. Není v tom složitosti.
Intenzita prožitku vždy neznamená zdařilou praxi.

Stavba Chrámu je mystériem, které zahrnuje celý Vesmír, proto můžeme z jednoduchého rituálu poznat mnohé a svoji zkušenost stále prohlubovat. Zároveň upevňovat svoji Magickou Vůli a být zdraví a v harmonii - účastnit se kosmické synergie a individuální seberealizace. Rituál nás dostává do vztahu se stvořením a kultivuje ho. Čím čistší a hlubší kontakt s Duchem, Zemí a čtyřmi živli, tím úspěšnější projekce při rituálu a kvalitnější - intenzivnější výměna a spojení energií. A tak zdařilejší sjednocení s Vůlí.
Konáme ho, abychom dosáhli svého záměru.
Praxí rozvíjíme zkušenost a výsledný efekt - uskutečnění Vůle - realizaci.
Prohlubujeme svoji zkušenost se základy stvoření a přinášíme tak do svého žití harmonii.

Pro vyvolání žádoucího efektu při rituálu použijeme svoji veškerou kreativitu a intuici, abychom nalezli funkční způsob. Vytyčení kruhu, volání do šesti směrů a manifestace, sjednocení, koncentrace, uvolnění, poděkování a odvolání, a nakonec rozpuštění kruhu. Esenciální rituál můžeme obohatit o co chceme, ale rozhodně nic neubírat. Z tohoto textu si ho můžete sestavit krok za krokem. Má sedm fází, vychází ze sedmi základních prostorů - směrů vnímání, sedmi základních zdrojů a působců a uskutečňuje jeden záměr.

Vaši Magickou Vůli.DODATEK:

Osy škály vnímání jemné až hrubé a horké až chladné vymezují čtyři čisté kvality - živly - uskutečňující povahu všech věcí. Nejčistší forma je barva, která jako první vzešla z nerozlišeného jasu.

Oheň - červená - jih - prudký žár a sucho - popravé - jemné/horké
Voda - zelená - sever - vlhko a chlad - polevé - jemné/chladné
Vzduch - modrá - východ - volnost a proudění - předemnou - hrubé/horké
Země - žlutá - západ - pevnost a tíha - zamnou - hrubé/chladné

Duch - Jasná Bílá či Zlatá - otec - inspirace, moudrost a vedení - nademnou
Země - Jasná plná červená - matka - podpora, výživa, péče a bezpečí - podemnou

a sedmá kvalita - prostor bytí ve středu - aspekt stvoření - uvnitř.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama