Životní soustředění - životní proud

17. ledna 2015 v 13:50 | Slučuj a rozlučuj! |  mystika
Publikováno 4. července 2010

Mystérium Vědomí a rozmanitost náhledů jenž jsou k dispozici

Člověk hledá všechno možné a říkáme že neví ani kdo je...

Západ to nazývá:

-ztotožnění s Bohem
-čisté bytí
-království boží
-absolutno
-ein sof
-věčnost


Východ to nazývá:

přirozená podstata mysli
stav buddhy
vědomí bdělé přítomnosti
stav rigpy
dimenze čistého světla

Každý dle své příslušnosti pojmenoval o co mu duchovně jde. V případě jiného směru, dosaďte si kam to vede a odpusťte agitaci. Zatím mi nic lepšího než uvědomění si skutečnosti nepřišlo.Dosáhnutí stavu osvícení nebo objevení vlastního přirozeného základu, který je společný všem a všemu - Boha, je v Magii zasvěcením - jednoduše objevením přirozené podstaty všeho. Nejdůležitější zkušenost pro duchovní rozvoj, která se v dalším průběhu bude rozvíjet do tzv. seberealizace - plné projevení svého potenciálu.
Je dobré zmínit, že je opravdu málo bytostí, které dostali kapacitu a záměr tento svůj stav objevit. Což je dodůsledku dost tvrdé, protože tu je spoustu bytostí, které vlastně nikdy nepřestanou trpět.

Intelektuální pochopení, že je vše prázdné a neobsahuje to svojí podstatu či smysl nestačí. Důležitá je vaše zkušenost.

Vaše zkušenost určuje, je-li pro Vás informace z jákekoli oblasti relevantní - platná nebo také směrodatná.

V současné době je k dispozici plno zajímavých informací, zájmových skupin a magických systémů společně s rozrůstajícími se překlady východních nauk a autorů. A vlastně v tomto moři metod a moudrostí zapadla ta nejdůležitější, která vlastně ze všeho činí pouhý nástroj dopomáhajícím k cíli.
Vlastními slovy bych to popsal jako Životní Soustředění - životní proud což je vpodstatě záměr a cesta. Ta je individuální a odvislá od vloh a kapacity jedince. Z tohoto bytostného proudu plyne i jednání a chování jedince nehledě na situaci ve světě.

Člověk a svět je v neustálé komunikaci.
Když začnete nad něčím bádat, ptát se nebo hledat, dříve či později na to pravděpodobně přijdete, najdete nebo budete znát odpověď. To je funkce bytostného proudu. Když to znáte opravdu dobře, můžete vidět, že svět s Vámi spolupracuje. Čím vyšší upřímnost, otevřenost a vřelost, tím rychleji dojde výsledku.

Bohatý člověk se zabývá tím jak být bohatý.

Pokud ještě žádný záměr duchovní nebo souvislé magické či jen meditativní praxe nemáte, můžete na to zkusit přijít, čím je pro vás daná oblast zajímavá.

Z mé zkušenosti to plyne tak, že máte záměr a Vaše bytost jde k výsledku cestou zkušeností celého života. Při existenci záměru může být jakákoli zkušenost napomáhající uskutečnění, při neexistenci je zkušenost, která by napomohla vpodstatě opomenuta, protože není čemu.
Tak vlastně cokoli může pomoci.

Dalo by se podotknout, že čím nesobečtější záměr, tím vyšší spolupráce okolí. Vpodstatě jednoduše rychlá a nenásilná forma uskutečnění.
Úlohu hraje více bytostných faktorů jako upřímnost k sobě, odhodlání a vroucnost k cestě za tím.

Někdo může chtít cestovat a vykládá o tom přátelům a tvrdí jak pojede tam nebo onam a jaké to tam bude, ale někdo může chtít cestovat, zvedne se a odjede.

To je cesta zrání.

Je spoustu praxí k duchovním výsledkům, ale každá praxe jednou končí a už jí neprovádíme. Můžete po praxi být soustředění a klidní, plní energie a uvolnění, ale časem dojdete opět rozptýlenosti, zapomínání se v myšlenkách a emotivnímu jednání.
Proč?
Jste zvyklí to tak mít. Zapomínání je zlozvyk - je to způsob jakým existujete a jednáte. Rozptýlenost, nevědomost, nepozornost, strach, naděje a zotročení. To vše je struktura kterou jste si v průběhu vašeho života způsobily a postavily sami. Bez záměru jí zbourat nebo rozpustit.
Budu-li mluvit o skutečnosti a iluzi, tak skutečnost je taková, že struktury, které působí vaše utrpení nejsou trvalé a jsou tedy iluzivní, nejsou sami o sobě pořád, ale vždy v podmínce s něčím.
Můžete se rozhodnout, dnes nebudu trpět, dnes nebude den smutku ani trestu. Tento okamžik je naprosto dokonalý, jsem plně otevřen tomu co se momentálně děje a jsem toho účasten svojí přítomností a jednáním.

Samozřejmě pro jedince je zkušenost, kterou prožívá (příjemná/nepříjemná) důležité a skutečná. Je tedy živoucí realitou.

Každá metoda, kterou člověk po aplikaci nežije vlastně vyhrává až na dlouhodobý a opakovaný účinek. Stává se, že ani cesty krokem nejsou bez dostatečného backgroundu účinné. Takže člověk se dostává jen do rytmu, protože na udržení potřebuje nelidské úsilí nebo změnu podstaty života. Někdy člověk vytváří takové rytmy bez toho aniž by věděl k čemu to užívá. Takže je možné se setkat s přístupem, že meditace je k dosažení klidu, ale v meditaci a ne v celém životě :-))) takže se z metody stává vedlejší činnost.

Praxe bytostného proudu je vpodstatě velice jednoduchá praxe, kterou provádí každý, ale někdo slepě a někdo vědomě. Je tedy esencí pro postupnou realizaci v jednom životě. Objevení a uvědomění se neměnného v člověku. Kontinuální sebeuvědomění v průběhu dne a spánku.

1.fáze - rozhodnutí a snaha objevit svoji podstatu
2.fáze - objevení - zasvěcení/osvícení -
3.fáze - rozvíjení tohoto uvědomění

Jediné co Vás k tomu přivede je vaše bytost jako celek a vaše směřování k tomu to objevit a následně zrealizovat, žít plně svůj potenciál.

Naučit sám sebe žít to co ve své podstatě jsem doopravdy, je cesta sebepoznání a sebeuskutečnění. Nezávisle na čase, prostoru a kulturní tradici, která zaznamenala podklady pro ty co se na tuto cestu vydaly.

Bytostný proud je životní cestou, kterou si procházíme. Individuální a nepředepsanou, protože na budoucí události zakládáme teď. Cesta Vašeho náhledu a možností. Pokud metody a praxe slouží k objevení a realizaci své přirozené podstaty, jsou-li v souladu s Vaším záměrem na podniknuté duchovní cestě, je vše naprosto v pořádku.

Proberete se ve vlaku a nic si nepamatujete. Zmateně vyběhnete a zeptáte se kam to jede, no a nakonec zjistíte, že jste strojvedoucí.

Uvědomění si, že všechny metody, praxe a nauky mají sloužit výhradně cestě k vlastnímu procitnutí je velice důležité pro nepodmíněnost a neulpívání na limitech, které jednotlivé nauky, tvrzení, metody a praxe obsahují nebo jak jsou v současnosti interpretovány.

Váš bytostný proud Vám dá k dispozici to co potřebujete pro záměr své cesty. Souvisí to hodně se záměrem cesty. Je to také to co Vás dovede k cíli. A není jiné síly, která Vás k tomu dovede.

Jste odpočátku osvícení, Vaše přirozená podstata je stále tu, přestože jste se zapoměli, tak osvícení nezmizelo. Omezení, které jste si postavili, můžete překonat pouze vy a není na nikom jiném než na Vás jestli se pro to rozhodnete.

Tato duchovní praxe má dvě akční fáze:

První fáze plná objevování různých stavů mysli a rozměrů Vědomí nazývám cestovatelskou. Člověk má pocit, že když má plno neobvyklých zážitků, že již toho také hodně Ví, ale v první fázi to člověk má jako multilevel duálního vnímání.

Jednou jste v dokonalé rovnováze soustředění a uvolnění a podruhé jste zmítáni emocemi a myšlenkami, uzavření a zotročeni momentálním konceptem Vámi prožívané reality. Občas chybí uvažování typu: a může to býti jinak?

Bytostný proud můžete očistit od nepřijetí a omezování rozděleným vnímáním na dobré a špatné, příjemné a odporné. Omezení typu strach, lpění, odpor, křeč nějakého napětí mysli brání v uvědomování si své kontinuality nezávislé na dění a procesech, které můžete v průběhu času pozorovat.

Druhá Fáze je obsažena již v první, ale až když je patrný její výsledek, může být brána v potaz. Je to tzv. zvedání dna, kam po každém vycestování spadnete. Postupně jak zrajete, můžete vidět co se s Vámi vlastně děje.

To jaký pohled máte, jakou hrajete roli a stavy prožívání, které zaujímáte v "běžném stavu" je zvyk. Žitý zvyk, který je železnou košilí.

Bytostný proud je vpodstatě proces života samotného. A vy tu sílu, kterou život je můžete směřovat - ne ovládat, ale dát jí směr.

Protože jste se tak rozhodli a cítíte touhu po svobodě a nepodmíněnosti. Chcete vědět kdo vlastně jste a co tu můžete v souladu sami se sebou dělat.


Dokud budete žít, budete mít životní zkušenosti. Pokud máte životní soustředění na objevení svojí podstaty, budou zkušenosti k tomuto směřovat a váš budoucí osud bude součástí tohoto uskutečnění.

To je vlastně hlavní věc, kterou pro svojí cestu musíte udělat - vyrazit. Rozhodnout se chtít a následné metody a zkušenosti k tomu povedou, skrz zasvěcení, které díky své otevřenosti a aktivitě obdržíte a následně realizujete.

Životní soustědění je vpodstatě nepřetržitou praxí, kterou konáte od počátku svého narození. V průběhu vývoje osobnosti však došlo k rozptýlení a zanešení.

Je třeba vyvést tuto sílu z rozptýlení a dát jí kýžený směr, protože jinak je slepá a člověka, který ji nekoriguje zavede jednou tam a podruhé onam. Životní soustředění se děje na pozadí jakékoli cesty a bádání nebo hledání a je zdrojem budoucích zkušeností, které Vás potkají a proto je dobré o něm Vědět.

TIPY TRIKY:

Zjistit proč se zabýváte duchovnem, stanovit si záměr.

Rituálně ho podporovat.

Odstraňovat překážky v cestě.

Závěrečné shrnutí o čem jsem to vlastně psal

-praxe životního soustředění vlastně vytváří podmínky pro dosažení duchovního cíle, jedná se o práci s osudem skrz vnitřní úmysl nebo zaměření

-
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama