Okultní Filosofie - svazek III. - kapitola 3.

19. listopadu 2015 v 9:07 | H.C. Agrippa |  magie
"Nyní však sdělíme tajnou, a každému, kdo se snaží o magické umění, důležitou okolnost, tvořící klíč a princip všech magických operací. Míním důstojnou přípravu člověka k tak vysoké síle a moci. Tato moc totiž předpokládá u člověka značnou vznešenost, neboť náš rozum, naše nejvyšší duchovní síla, jest jediným divotvorcem v nás. Jestliže však nadmíru klesne v obecenství s tělem, pak nezaslouží si vlády nad božskými podstatami, a proto mnozí se marně snaží působiti magickým uměním. Musíme tedy, toužíme-li po tomto vysokém důstojenství, tázati se za prvé, zda a jak jsme se osvobodili od tělesných žádostí a hmotných vášní naší smyslnosti, a za druhé, jak a kterak se můžeme povznésti k duchovnosti, vybavené čistými božskými silami. Bez těchto věcí nikdy nedosáhneme blaha v probádání tajemství a k dokonání podivuhodných působení; neboť v nich spočívá veškeré důstojenství, propůjčované přírodou, zásluhou a jistými náboženskými cvičeními. Přirozená důstojnost je co nejlepší dispozice těla a jeho orgánů, aby nezatemňovalo duši hustotou hmoty a neškodilo jí poruchou aneb nepříznivou vlhkostí. Tato okolnost je závislá na postavení, pohybu, světle a vlivu nebeských těles a duší, vládnoucích narození jednoho každého, například je-li devátý dům šťastně ozářen Saturnem, Sluncem a Merkurem; též Mars v devátém domě rozkazuje duchům. O tomto předmětu je pojednáváno široce v astrologických knihách.


Ten, jemuž příroda nebyla takto příznivá, musí tento nedostatek nahraditi výchovou, vhodným způsobem života a šťastným užíváním přirozených věcí, aby dosáhl vnitřní a vnější způsobilosti. Proto bylo v Mojžíšově zákonu tak přísně dbáno, aby se kněz neznečistil mrtvým, vdovou, menstruující ženou, aby neměl vyrážky, krvotok, kýlu, zlomené údy, aby nebyl slepý, kulhavý, hrbatý, aby neměl zvláštní nos. Apulejus ve své Apologiipraví, že chlapec, jenž má býti zasvěcen magickými formulemi do umění věšteckého, musí býti zdráv, bez vady, rozumný, krásný, nezkažený, probudilého ducha a výmluvných úst, aby božská síla se v něm usídlila jako v krásném domě a chlapcovu duši rychle božsky naladila. Důstojnost lze získati dvěma prostředky: učením a cvičením. Účelem vyučování je osvojení si pravdy. Jest nutno, jak bylo řečeno v první knize, vyučiti se a býti zkušeným v každé ze tří věd, ve fyzice, matematice a theologii; pak po odstranění překážek nutno duši uvésti do kontemplace a obrátiti ji do sebe, neboť jen v nás samých leží schopnost ovládati všechny věci. Při používání této síly však nám budou překážeti naše vrozené vášně špatnými představami a nemírnými žádostmi. Jakmile tyto překážky jsou překonány, objeví se náhle božská věda a moc. Náboženská cvičení nejsou malé důležitosti, častokráte již samy postačí k získání božské síly. Neboť tak veliká je síla náležitě konaných posvátných obřadů, že i když jim není rozuměno, jsou-li jen pozorovány zbožně a svědomitě s pevnou vírou v jich nemalou účinnost, vyzbrojují nás božskou mocí. Důstojnost získaná náboženským cvičením zdokonaluje se však určitými obřady, svěcením a posvátnými zvyky u takového člověka, jehož duch se zasvětil veřejnému náboženství, jež má moc vkládání rukou a svěcení, jímž je propůjčován charakter božské síly a moci, nazývaný božským souhlasem, což znamená, že člověk podporovaný božskou přirozeností a stavší se zároveň soudruhem nebeského, dosahuje také tomu odpovídající síly. Tento obřad byl pojat do svátostí církve. Jsi-li tedy dle svatého smyslu náboženského dokonalý člověk, jenž zbožně a věrně žije dle náboženství a věří bez pochybností, jsi-li takový, jemuž autorita náboženství a příroda před jinými propůjčí svá důstojenství a jímž nepohrdají nebeské bytosti, pak modlitbou, posvěcením, zasvěcením a vzýváním můžeš dojíti nebeských duchovních sil, vlévati je dle libosti do věcí a oživiti každé dílo magické vědy. Kdo však bez náboženské autority, bez zásluhy posvěcení a vzdělání, bez důstojenství přírody a výchovy pokouší se magicky působiti, bude pracovati bez úspěchu, bude šáliti sebe i všechny, kdož mu věnují důvěru, a přivolávati na sebe hněv nebes."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama