Leden 2016

O obrazech tváří a jejich silách, jakož o obrazech, jež jsou mimo zvířetník.

20. ledna 2016 v 4:46 | H.C. Agrippa |  magie

Mimoto existuje ještě ve zvířetníku 36 obrazů dle počtu tváří, o kterých, jak nás zpravuje Porfyrios, kdysi psal Babyloňan Teucer, nejstarší matematik, a dle něho pojednávali o nich Arabové. Dle pořadí následují takto:

- V první tváři Skopce vystupuje obraz černého muže, stojícího, oděného bílým rouchem, opásaným; tento muž má statnou postavu, červené oči, hněvivě se tváří a má velikou sílu. Tento obraz znamená a probouzí smělost, udatnost a nestydatost.
- Ve druhé tváři vystupuje ženská postava s červeným šatem, přes který má roucho bílé, vykročující jednou nohou. Tento obraz propůjčuje ušlechtilost, silnou vládu a velikost panství.
- Ve třetí tváři vystupuje postava bílého, bledého člověka s červenými vlasy a červeným rouchem, se zlatým náramkem na jedné ruce, zatímco ve druhé třímá dřevěnou hůl;tváří se neklidně a hněvivě, neboť nemůže udělovati dobrodiní, jak by chtěl. Tento obraz propůjčuje ducha, odvahu, radost a krásu.