O obrazech tváří a jejich silách, jakož o obrazech, jež jsou mimo zvířetník.

20. ledna 2016 v 4:46 | H.C. Agrippa |  magie

Mimoto existuje ještě ve zvířetníku 36 obrazů dle počtu tváří, o kterých, jak nás zpravuje Porfyrios, kdysi psal Babyloňan Teucer, nejstarší matematik, a dle něho pojednávali o nich Arabové. Dle pořadí následují takto:

- V první tváři Skopce vystupuje obraz černého muže, stojícího, oděného bílým rouchem, opásaným; tento muž má statnou postavu, červené oči, hněvivě se tváří a má velikou sílu. Tento obraz znamená a probouzí smělost, udatnost a nestydatost.
- Ve druhé tváři vystupuje ženská postava s červeným šatem, přes který má roucho bílé, vykročující jednou nohou. Tento obraz propůjčuje ušlechtilost, silnou vládu a velikost panství.
- Ve třetí tváři vystupuje postava bílého, bledého člověka s červenými vlasy a červeným rouchem, se zlatým náramkem na jedné ruce, zatímco ve druhé třímá dřevěnou hůl;tváří se neklidně a hněvivě, neboť nemůže udělovati dobrodiní, jak by chtěl. Tento obraz propůjčuje ducha, odvahu, radost a krásu.


- V první tváři Býka vystupuje nahý muž, žnec aneb oráč, jehož obraz prospívá při setí, orání, stavbě, dělení statků a v geometrických uměních.
- Ve druhé tváři vystupuje nahý muž, držící v ruce klíč. Jeho obraz přináší moc; vznešenost a vládu nad lidem.
- Ve třetí tvářivystupuje muž s hadem a kopím v ruce; je to obraz nouze a užitku, bídy a otroctví.

- V první tváři Blíženců vystupuje muž s holí v ruce; zdá se, že slouží jiným a jeho obraz propůjčuje moudrost, znalost počtů a takových umění, které nepřinášejí užitek.
- Ve druhé tváři vystupuje muž, v jehož ruce se nalézá trubice nebo píšťala, a druhý muž, jenž sehnut kope v zemi. Jejich obrazy naznačují zlomocné a nečestné zaměstnání, jako jsou herci a kejklíři; také naznačují bádání spojené s námahou a útrapou.
- Ve třetí tváři vystupuje muž hledající zbraně a mimo to ještě blázen, s ptákem v pravé a s píšťalou v levé ruce. Znamenají zapomnětlivost, rozhorlení, drzost, šaškovství, zbytečné řeči.

- V první tváři Raka vystupuje obraz panny, ozdobené krásnými šaty a věncem na hlavě. Její obraz propůjčuje ostré smysly, pronikavý rozum a lásku k lidem.
- Ve druhé tváři vystupuje muž oděný krásným šatem, aneb muž a žena, sedící u stolu a hrající. Obraz tento propůjčuje bohatství, radost, veselí a lásku žen.
- Ve třetí tváři vystupuje myslivec s kopím, rohem a smečkou psů; znamená odpor, pronásledování prchajících, lov, zmocnění se věcí bojem a zbraní.

- V první tváři Lva vystupuje muž jedoucí na lvu; znamená odvahu, násilí, surovost, zločin, rozkoš a snášení trampot.
- Ve druhé tváři vystupuje postava se zdviženýma rukama a muž s korunou na hlavě, hněvivý a výhružný; v pravé ruce drží vytasený meč, v levé pak štít. Znamenají tajný spor a skryté vítězství pomocí bídníků, podněty k hádkám a boji.
- Třetí tvář zobrazuje jinocha s bičem v ruce a mimo to muže s ošklivým a trudným obličejem. Znamenají lásku a družnost, vzdání se svého práva a přednosti, aby bylo zabráněno sporu.

- V první tváři Panny vystupuje švarné děvče a muž, rozhazující zrní; naznačují hromadění bohatství, výdělečnou činnost, také však orbu, setbu a zalidnění.
- Ve druhé tváři vystupuje černý muž, oděný zvířecími kožemi a mimo to jiný vousatý muž držící v ruce měšec; jejich obrazy znamenají zisk, lakotu a kupení majetku.
- Ve třetí tváři vystupuje bílá a hluchá žena nebo chudý, o hůl se opírající muž. Tento obraz znamená slabost, křehkost, poškození údů těla, zničení stromů a zpustošení polí.

- V první tváři Vah vystupuje postava hněvivého muže, držícího trubku, aneb muže čtoucího v knize. Tento obraz vztahuje se na spravedlnost a podporu chudých a slabých proti zlým a mocným.
- Ve druhé tváři vystupují dva zuřící a hněviví muži a mimo ně muž, jenž v ornátě sedí na stolici; znamenají hněv proti zlu, dále klid a bezstarostný život v nadbytku.
- Ve třetí tváři vystupuje statný muž, držící luk v ruce a před ním se nalézá nahý muž a ještě jiný, jenž v jedné ruce drží chléb a v druhé pohár vína; naznačují hnusnou smyslnost, zpěv, hýření a rozkošnictví.

- V první tváři Štíra vystupuje žena příjemného zevnějšku a mimo ni dva mužové, vzájemně se bijící. Tento obraz znamená zdobu a krásu, avšak také svár, nástrahy, podvod, pomluvu a zkázu.
- Ve druhé tváři vystupuje nahý muž a nahá žena, mimo ně muž sedící na zemi se dvěma vzájemně se kousajícími psy. Tento obraz představuje nestydatost, podvod, zradu, špatnost a vádu.
- Ve třetí tváři vystupuje klečící muž a žena, která ho bije holí. Tento obraz znamená opilství, kurevnictví, prchlivost, násilí a hádku.

- V prvnítváři Střelce vystupuje postava muže oděného pancířem, držícího v ruce tasený meč; tento obraz znamená odvahu, svobodu a zlomyslnost.
- Ve druhé tváři vystupuje plačící žena, oděná špatnými cáry; znamená smutek a starost o tělo.
- Ve třetí tváři vystupuje muž v zlatnatém oděvu, aneb také zahálčivý muž hrající si s holí. Tento obraz znamená svévoli, utkvělost, sklon k hádkám a k špatným, hnusným věcem.

- V první tváři Kozoroha vystupuje žena a černý muž s plným měšcem; tento obraz znamená procházky, obveselení, zisk a marnotratnictví lehkomyslným a hanebným způsobem.
- Ve druhé tvářivystupují dvě ženy a muž, jenž dívá se za ptákem v povětří; značí, že se něco chce,. co se nikdy nestane, a že se pátrá po něčem, co nikdy nelze zvěděti.
- Ve třetí tváři vystupuje žena cudného a rozumného vzezření a vedle ní směnárník, jenž shrnuje na stole peníze. Obraz představuje chytrou správu, žádosti po majetku a lakotu.

- V první tváři Vodnáře vystupuje postava chytrého muže a předoucí ženy; znamenají neustálé bažení po zisku, také však chudobu a nízkost.
- Ve druhé tváři vystupuje postava muže s dlouhým vousem a znamená rozum, mírnost, skromnost, svobodu a dobré mravy.
- Ve třetí tváři vystupuje černý a hněvivý muž, jenž znamená odhodlání, zpupnost a nestydatost.

- V první tváři Ryb vystupuje dobře oblečený muž, jenž nese zavazadlo na zádech; znamená cesty, změnu místa a horlivé bažení po majetku a zábavě.
- Ve druhé tváři vystupuje žena dobrého a sličného zevnějšku, jež znamená vyhledávání a mísení se do důležitých a vysokých věcí.
- Ve třetí tváři vystupuje nahý muž aneb jinoch a vedle něho krásné děvče, jejíž hlava je zdobena květinami. Tento obraz znamená klid, lenivost, potěšení, záletnictví a objetí.
- Tolik o obrazech tváří.


Mimo ně existuje ještě podle počtu stupňů 360 obrazů zvířetníku, jichž tvary popsal Petr z Abana. Avšak také mimo zvířetník existují obecné postavy, které zobrazili Hyginus a Aratus ve svých spisech. Rovněž existují i mnohé jiné dle stupňů a tváří zvířetníku, jež zde však nemůžeme popsati, abychom nebyli příliš rozvláčnými. Přesto však zmíníme se o některých:
- Pegasus je mocný proti nemocím koní a chrání jezdce ve válce.
- Andromeda podporuje lásku mezi mužem a ženou a usmiřuje dokonce i cizoložné manžele.
- Kassiopeja posiluje zeslabené tělo a posiluje údy.
- Herkules propůjčuje vítězství ve válce.
- Hadonoš zahání vše jedovaté a léčí jedovatá kousnutí.
- Drak a oba Medvědové činí člověka chytrým, duchaplným, udatným, příjemným bohům i lidem.
- Hydra propůjčuje moudrost a bohatství a odporuje jedům.
- Kentaur propůjčuje zdraví a vysoký věk.
- Oltář ochraňuje cudnost a činí člověka Bohu milým.
- Velryba činí milováníhodným, chytrým, šťastným na zemi i na vodě, a vrací ztracené věci.
- Loď poskytuje ochranu na vodách.
- Zajíc chrání před podvody a nesmyslným jednáním.
- Pes léčí vodnatelnost, odporuje moru a chrání před divokými zvířaty.
- Orion propůjčuje vítězství. Orel dává nové pocty a udržuje staré.
- Labuť chrání před ochromením a čtyřdenní horečkou.
- Perseus chrání od nenávisti a zlovolností, od blesku a živelných škod.
- Jelen léčí potrhlé a šílené.

Myslíme, že jsme řekli dosti o tomto předmětu.
 

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama